گزارش تحلیلی با عنوان چشم انداز توسعه اکتشافات معدنی و زمین شناسی در قزاقستان

این گزارش توسط اداره کل اوراسیا در چهاربخش تهیه شده است:


1-ذخایر معدنی کمیاب قزاقستان
2-اهمیت استراتژیک این فلزات برای قزاقستان
3-همکاری قزاقستان با شرکای بین المللی
4-توسعه اکتشافات زمین شناسی

 

  تاریخ ثبت : 21 فروردین 1403
 مدیر روابط عمومی
 188