خبــر برگزیده
گزارش تحلیلی با عنوان چشم انداز توسعه اکتشافات معدنی و زمین شناسی در قزاقستان

گزارش تحلیلی با عنوان چشم انداز توسعه اکتشافات معدنی و زمین شناسی در قزاقستان

  21 فروردین 1403  اقتصاد و بازرگانی

این گزارش توسط اداره کل اوراسیا در چهاربخش تهیه شده است:

مطالعه کامل 

فقدان سیستم، برنامه و راهبرد مشخص برای توسعه و رشد اقتصادی و توزیع منابع بانکی و تسهیلات تکلیفی

فقدان سیستم، برنامه و راهبرد مشخص برای توسعه و رشد اقتصادی و توزیع منابع بانکی و تسهیلات تکلیفی

متاسفانه در چند دهه اخیر هیچ برنامه و استراتژی مشخصی برای تولید در استان و کشور تدوین و اجرا نشده‌است. بدون وجود برنامه متکی بر اطلاعات و آمار صحیح و در چهارچوب یک راهبرد اقتصادی مشخص و مدون علمی برای توزیع منابع و تسهیلات پولی، بانکی و نظارت بر اجرای دقیق آن، هیچ توسعه و رشد مناسبی اتفاق نخواهد افتاد، این بخشی از یادداشت سید‌ علی‌اکبر کلانتر، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت یزد است.

مطالعه کامل 

نقش بانک‌ها در اقتصاد دانش‌بنیان

نقش بانک‌ها در اقتصاد دانش‌بنیان

  15 مرداد 1393  اقتصاد و بازرگانی

 

بر اساس گزارش شاخص رقابت‌پذیری جهانی2014، کشورهای جهان بر اساس استقرار در فاز‌های مختلف توسعه شامل فاز توسعه مبتنی بر منابع یا Factor-Driven، فاز توسعه کارآیی محور یا Efficiency Driven و نهایتا فاز توسعه نوآوری محور یا Innovation Driven به ترتیب به کشورهای توسعه‌نیافته، کشورهای در حال توسعه و نهایتا اقتصادهای پیشرفته یا دانش‌بنیان تقسیم‌بندی می‌شوند. کشورهای توسعه نیافته عمدتا کشورهایی هستند که در فاز اول توسعه قرار دارند و مشخصه اصلی اقتصاد آنها اتکا به اقتصاد متکی بر منابع طبیعی است. نمونه واقعی این کشورها، کشورهای دارای ذخایر غنی خدادادی طبیعی شامل نفت و گاز و منابع معدنی هستند.

مطالعه کامل 

موانع جذب و نگاهی اجمالی به سرمایه گذاری خارجی در ایران

موانع جذب و نگاهی اجمالی به سرمایه گذاری خارجی در ایران

پس از انقلاب، دیدگاه موجود در مورد سرمایه گذاری خارجی با توجه به تجربیات تلخ یک قرن و نیم گذشته تعامل همراه با زیان با جهان خارج و به ویژه غرب بسیار منفی بود. اثر این تفکر را به خوبی می توان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه اصل ۸۰ قانون اساسی دید. بر اساس این اصل اعطای هر گونه امتیاز تشکیل شرکت ها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع است. در برنامه اول، توسعه سرمایه گذاری خارجی جایی نداشت و تنها استفاده از اعتبارات مالی و بیع متقابل به عنوان منابع تامین مالی برنامه توسعه پیش بینی شده بود.

مطالعه کامل 

 
1 2 صفحه: